KontuKeskus

Helsingin Kontulassa, myös duunareiden Tapiolaksi kutsutussa kaupunginosassa, on viime vuosina tapahtunut paljon myönteistä. Kaupunginosan maine on parantunut monenlaisten hankkeiden myötä.

Yksi toimija näissä hankkeissa on ollut vuodesta 2004 lähtien KontuKeskus ry, kontulalaisten yhdistysten perustama yhdistys, yhteisöjen yhteisö. KontuKeskuksen takana ovat Kontula-Seura ry, jalkapalloseura FC Kontu ry ja Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys ry.
KontuKeskus ry hoitaa alueellista viestintää, järjestää tapahtumia ja festareita sekä pyörittää asukastilaa Wanhaa Postia Kontulan ostarilla. Yhdistys on monilla tavoin mukana alueen kehittämisessä ja vaikuttaa mm. Vetoa ja VoimaaMellunkylään -hankkeessa.

Nettisivut, lehti ja radio
KontuKeskus ylläpitää monipuolista kaupunginosasivustoa internetissä osoitteessa www.mellunkyla.fi Ne kertovat alueen asioista ja tarjoavat tiedottamisen kanavan asukkaille ja järjestöille. Ne tarjoavat myös välineen asukkaiden, virkamiesten ja kaupungin päättäjien väliselle yhteistyölle ja tiedonkululle.
KontuKeskus on julkaissut vuodesta 2005 lähtien Kontula –lehteä, joka laajeni Mellunkylä -lehdeksi vuonna 2008.
Lisäksi yhdistys on julkaissut mm. Kontula-kalenterin, palveluoppaan ja Mellunkylä -oppaan sekä tuottanut vuonna 2006 Kontula –dokumenttielokuvan (16 kilsaa Kontulaan). Yhdistys on myös viikottaisen Kaupunginosaradion (100.3Mhz) keskeinen ohjelmantuottaja.

Festarit ja tapahtumat
KontuKeskus tuottaa ja toteuttaa mm. alueen suuret tapahtumit: OstariFestarin kesäkuussa ja KontuFestarin elokuussa.
KontuFestari järjestetään vuonna 2013 jo 11. kerran, ja siitä on tullut Itä-Helsingin suurin kulttuuritapahtuma. Yhdistys on mukana mm. Mellunkylän Joulupuistossa ja järjestää tarvittaessa myös muita tapahtumia, konsertteja ja kursseja.

Asukastila Wanha Posti
Syksystä 2009 lähtien KontuKeskus on pyörittänyt Kontulan ostarilla sijaitsevassa Kontulatalossa asukastila Wanhaa Postia. Se on monipuolisesti varustettu monitoimitila, jota paikalliset järjestöt ja asukasryhmät voivat käyttää kokouksiinsa ja tilaisuuksiinsa (kts. takasivu). KontuKeskus oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kontulatalo -kokonaisuutta, joka koostuu Wanhan Postin lisäksi sosiaaliviraston Kontulan Symppiksestä, Kontupisteestä ja FC Konnun veikkauspisteestä. Vuonna 2012 Kontulatalossa vieraili yli 175 000 kävijää.

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään
KontuKeskus oli yksi vuonna 2009 käynnistyneen “Vetoa ja Voimaa Mellunkylään”-hankkeen aloitteentekijöistä ja käynnistäjistä. Hanke valittiin yhdeksi Helsingin kaupungin demokratiapilotiksi vuonna 2013 ja sen tavoitteena on lisätä asukkaiden, yrittäjien, päättäjien ja virkamiesten vuorovaikutusta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -yhteistoimintaryhmän kautta.

Aluefoorumit
KontuKeskus on ollut mukana järjestämässä Mellunkylän aluefoorumeita, joita järjestetään 6-8 vuodessa Mellunkylän alueella. Niissä asukkaat kertovat mielipiteitään päättäjille ja virkamiehille ajankohtaisista aiheista, kyselevät ja tekevät aloitteita. KontuKeskus ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin asioihin, ajaa Kontulan ja koko Mellunkylän etua sekä organisoi alueen yhteistyöhankkeita.

Tunnustukset
KontuKeskuksen takana olevat yhdistykset palkittiin elokuussa 2005 Itä-Helsinki -palkinnolla Kontulan hyväksi tekemästään työstä. Vuonna 2006 Suomen Kotiseutuliitto valitsi Kontulan vuoden kaupunginosaksi Suomessa. Yhtenä perusteluna valinnalle oli KontuKeskuksen aktiivisuus ja tekemä työ. Vuonna 2010 Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke sai Itä-Helsinki-palkinnon.

Tavoitteena entistä parempi ja viihtyisämpi asuinalue
KontuKeskuksen toiminnan keskeisenä tavoitteena on luoda ja vahvistaa Kontulan ja koko Mellunkylän alueen viihtyisyyttä. Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Tässä työssä tarvitaan kaikkien asukkaiden tukea, joten älkää epäröikö ottaa yhteyttä KontuKeskukseeen!