Kulttuuriraide

Kulttuuriraiteen tavoitteena on rakentaa Myllypuron ja Mellunmäen välisestä kaupunginosaketjusta kulttuuriselta ilmeeltään ja vapaa-ajan palveluiltaan Helsingin vetovoimaisin esikaupunkialue. Se on avoin yhteistyöverkosto sekä samalla paikallista kulttuuria ja vapaa-ajantoimintoja yhteen sitova brändi. Kulttuuriraide nostaa esille jo olemassa olevia palveluita ja hankkeita sekä tiivistää asukkaiden, järjestöjen, paikallisten yrittäjien ja virastojen yhteistyötä niiden edelleen kehittämiseksi.

Kulttuurikeskus on keskeisesti mukana Kulttuuriraiteen rakentamisessa. Kulttuurikeskuksella ei ole omia tuotantoja alueella, vaan tuemme avustuksilla paikallisia hankkeita. Kontupiste ja Mellunmäen Kulttuuriostariin kuuluva Mellari ovat osa Kulttuuriraidetta. Tulevia haasteita ja mahdollisuuksia alueellisessa kulttuurityössä on valmistautuminen maailman Design -pääkaupunkivuoteen 2012.