Mellunmäen kerrostaloalue ja ostari

Mellunmäen kerrostalolähiön kaavoitus pääsi alkuun jo vuonna 1965. Seuraavan vuoden kesäkuussa hyväksyttiin jo ensimmäinen kaavaluonnos. Rakentaminen alkoi vuonna 1968.
Muista lähiöistä poiketen rakentamisesta huolehtivat perheyritykset Palkki Oy ja Rakennus Oy. Kunnallistekniikan työt tehtiin suureksi osaksi työttömyystöinä. Alun perin Mellunmäki suunniteltiin 7 000 asukkaalle. Talot on sijoitettu väljästi kauniisti kumpuilevaan maastoon. Talojen välissä on paljon puita ja istutuksia sekä monin paikoin myös jääkauden tuomia siirtolohkareita.
Ostari valmistui vuonna 1974. Sen suunnitteli arkkitehtitoimisto Pentti Ahola. Kaupalliset palvelut ovat vuosien varrella vähentyneet, mutta purkamispäätöksen peruunnuttua vuonna 2005 ostari on saanut uutta toimintaa. Tällä hetkellä siellä toimii mm. luterilainen ja ortodoksinen seurakuntakeskus, elintarvikeliike, kirpputori, isännöitsijäyritys, ravintola, kukkakauppa ja nuorisokahvila. Vuonna 2008 ostarilla aloitti toimintansa asukastila Mellari.