Mellunmäki

Mellunmäessä on ollut asukkaita jo kivikaudella eli noin 5000 vuotta sitten. Esihistoriallista ajoista saakka alueen halki ja sivuitse kulki kaksi kauppa- ja liikennereittiä toinen itään ja länteen ja toinen etelään ja pohjoiseen. 1600-luvulta lähtien alue jäi syrjään liikennereiteistä ja Ala-Mellunkylä (Mellunmäen itäosa) oli hiljainen syrjäkylä aina 1800-luvun lopulle asti. Sen jälkeen sinne alettiin rakentaa huviloita ja alueen suurten maatilojen maille alkoi syntyä lisää maatyöväen mökkejä. Näin sai alkunsa Mellunmäen omakotiasutus. Taloja rakennettiin lisää sotien välisenä aikana ja etenkin 1940-1950 -luvuilla asutustoiminnan tuloksena.

Vuonna 1968 alkoi Mellunmäen lähiön rakentaminen alueen mäkiseen ja louhikkoiseen länsiosaan. Kerrostalot sijoitettiin väljästi ja tyylikkäästi mäkiseen maastoon.
Metroliikenne Mellunmäkeen alkoi vuonna 1989. Alueen täydennysrakentaminen kiihtyi metron tulon jälkeen. Nykyään Mellunmäessä on noin 8 000 asukasta. Noin 90 prosenttia asuu kerrostaloissa.

Alue kasvaa lähivuosina edelleen, kun Fallpakan viereen pääasiassa Itäväylän eteläpuolelle, mutta myös pohjoispuolelle rakennetaan asunnot noin 900-1000 asukkaalle. Lisäksi Mellunmäkeen rakennetaan lähivuosina lisää pientaloja.
Vanha ostari säilytetään ja siitä tulee kulttuuriostari, jossa on mm. monipuolisesti asukkaita palveleva asukastila Mellari. Metroaseman viereen on suunnitteilla palvelutalo, johon on tulossa mm. kirjasto, sosiaali- ja liikuntapalveluja. Mellunmäen palveluja käyttävät jo nyt lähialueiden mm. Länsimäen asukkaat. Uuden palvelutalon toiminnat suunnitellaan jo alun alkaen kuntarajat ylittäviksi.

Luonnonläheisyys on Mellunmäen erityispiirre. Ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. Alueen tuntumassa on mm. Mustavuoren vihervaltainen suojelualue. Toinen Mellunmäen valtti on hyvät liikenneyhteydet. Lähivuosina nekin paranevat vielä entisestään, kun metroa jatketaan Sipoon puolelle.


Mellunmäen omat kotisivut