Yritys voi pienentää yritysluottoriskiään kolmella tavalla

Moni yritys tarvitsee toimiakseen yrityslainaa. Yritysluoton avulla yritys voi rahoittaa investoinnit sekä muut menot, joita yritystoiminnan pyörittäminen vaatii. Lainamarkkinat kuitenkin vaihtelevat vallitsevan taloustilanteen mukaan hyvinkin nopeasti ja yritys saattaa haluta varmistaa maksukykynsä esimerkiksi korkojen nousun varalta.

Korkokatollinen yritysluotto

Pankit myöntävät yrityksille korkokatollisia yritysluottoja. Nämä yritysluotot ovat nykyään yhä suositumpia, sillä kun yritys valitsee korkokattoisen yritysluoton, niin se varmistaa sen, että sen maksukyky säilyy myös korkojen noustessa. Korkokattoisen yritysluoton avulla yritys voi hallita korkoriskiä joustavasti. Samalla yritys voi hyötyä koron edullisuudesta.

Korkokaton voi liittää tavalliseen yritysluottoon, jossa normaalisti on vaihtuva viitekorko. Korkokaton avulla yritys saa varmuuden tulevaisuudesta ja siitä, että korkokulut eivät voi nousta tiettyä sovittua tasoa korkeammaksi. Mikäli korot ovat alempana, kun määritelty korkokatto on, niin tällöin yritys maksaa aivan normaalia vaihtelevaa alhaista korkoa.

Korkokattoinen yritysluotto yhdistää kiinteäkorkoisen ja vaihtuvakorkoisen yritysluoton hyvät puolet. Yritys hyötyy vaihtelevista alhaisista koroista, mutta samalla on suojassa korkotason nousulta.

Eri pankit tarjoavat eri vaihtoehtoja yritysluottojen korkokattoihin. Yleensä korkokatosta peritään lainamäärään sidottu korkokattomaksu silloin, kun lainaa nostetaan. Korkokattomaksuun vaikuttavat myös vallitseva korkotaso lainamarkkinoilla sekä yritysluoton voimassaoloaika.

Korkokattomaksun saa vähentää elinkeinoverotuksessa.

Yritysluoton takaisinmaksuturva

Yritysluoton takaisinmaksuturvalla voi varautua henkilöriskeihin, joita yritystoiminnassa on. Jos yrittäjä tai yrityksen avainhenkilö menetetään yrityksen työpanoksesta, niin takaisinmaksuturva auttaa yritystä selviytymään luoton takaisinmaksusta. Takaisinmaksuturvan voi ottaa itse yrittäjälle tai jollekin työntekijälle, jonka tekeminen on avainasemassa yrityksen menestymiselle ja luoton takaisinmaksukyvylle.

Yritysluoton takaisinmaksuturvan voi vähentää elinkeinoverotuksessa, mikä tekee siitä yritykselle edullisen ja kannattavan riskin pienentämistavan.

Takaisinmaksuturvan saamisen edellytyksenä on yleensä ikäraja 18 – 59 vuotta ja kotipaikka Suomessa. Yleensä yrityksen vakuutettava henkilömäärä on rajattu esimerkiksi neljään henkilöön. Vakuutetut on turvattu vakavan sairauden varalta, kuoleman varalta ja tapaturmaisen pysyvän vamman varalta. Korvauksen saajat määritellään erikseen kunkin haitan kohdalta.

Korkoputkiluotto

Korkoputkiluoton avulla yritys voi hallita korkoriskiään. Korkoputkiluotossa rajataan vaihtuvakorkoisen lainan minimikorkotaso sekä maksimikorkotaso. Kokonaiskoron muodostavat viitekorko sekä korkomarginaali, joka on lainalle sovittu. Kun korkotaso on alhaalla, niin yritys maksaa vain alhaista korkotasoa. Kun korkotaso nousee, niin yritys tietää, mikä maksimikorko minkä se joutuu maksamaan.

Korkoputkiluotto voidaan liittää ihan tavalliseen euribor-lainaan ja korkoputkiajanjakson voi määritellä itse. Maksimissaan korkoputki tehdään luoton koko laina-ajaksi. Korkoputkiluotossa luoton pääoman sekä korkoputkisuojan täytyy seurata toisiaan. Luoton lyhennykset täytyy tehdä aina kertalyhenteisinä tai tasalyhenteisinä ja lyhennysohjelma täytyy huomioida korkosuojauksessa.

Jätä kommentti